Ürün Detayı

Ödeme yapmadan önce lütfen ürününüzü detaylıca inceleyiniz.

# Paket İsmi Kullanıcı Sayısı Ödeme Periyodu
1

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 • MADDE 1: TARAFLAR
  1.1 SATICI:
  Ünvanı : PANDORAX YAZILIM ARA. GEL. DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
  Adres : Uludağ Üni. Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölg. No:105 Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE
  Telefon : +90 (224) 442 8175
  E-posta : info@pandorax.com.tr
 • 1.2 ALICI:
 • 1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ: Uzaktan Çalışma Yönetim ve Takip Uygulaması
 • 1.4 ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI
 • MADDE 2: KONU
  İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait https://www.taskenginepro.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://www.taskenginepro.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 • MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
 • MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
  İş bu satılan ürün, "Uzaktan Çalışma Yönetim ve Takip Uygulaması" herhangi bir fiziksel özelliği bulunmadığından, tamamen sanal ortamda kullanabildiğinden dolayı bir taşıma ve nakliye edilme durumu söz konusu değildir.
 • MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
  ALICI, sözleşme konusu ürünü deneme süresi boyunca ücretsiz olarak kullanabilecektir. Kullanılan ücretsiz deneme süresi sonunda satın alacağı ürünü listelenen fiyatından satın alacaktır ve tarafınca özgür iradeyle kullancaktır. ALICI, satın aldığı ürün için 7/24 teknik destek talep edebilecektir. ALICI, aldığı ürünü 7 (yedi) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade talebi oluşturabilecektir.
 • MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
  Satıcı, ALICININ hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICIYA eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICIYA bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir.
 • MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
  Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli https://www.taskenginepro.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.
 • MADDE 8: ÜRÜNÜN FİYATI
  Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.
 • MADDE 9: ÖDEME PLANI
  Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
 • MADDE 10: CAYMA HAKKI
  ALICI, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar karşı tarafa aittir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan alıcı dışında bir başka kişiye yapılsa dahi alıcı cayma hakkını kullanabilir.
 • MADDE 11: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
  Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilmiş veya üzerinde değişiklik veya ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda alıcı cayma hakkını kullanamaz.
 • MADDE 12: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
  ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIDAN talep edebilir ve her koşulda ALICININ borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 • MADDE 13: YETKİLİ MAHKEME
  İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICININ ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Bursa Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
 • MADDE 14: YÜRÜRLÜK
  Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
Task Engine

Bir Pandora X Yazılım ürünü olan Task Engine ile ekibinizin aynı ortamda bulunmasına gerek kalmadan, farklı ortamlarda aynı ortamdaymış gibi uzaktan çalışma ortamı kurabilirsiniz.Tüm ekibi kontrol edebilir, görev planlaması yapabilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi, Ulutek Teknoloji Geliştirme Merkezi, Ofis No: 105
Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE

Mobil uygulamalar
ios App Android App
Yardıma İhtiyacınız mı Var?