Gizlilik Politikası ve KVKK

 • Biz / Satıcı (Pandora X Yazılım Ara. Gel. Dan. Hiz. Ltd. Şti.), ALICI'nın (Kullanıcı / Siz / Müşteri) kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duyarız. Bu Gizlilik Politikası, bizimle paylaştığınız bilgileri nasıl ele aldığımızı size bildirmek üzere tarafımızca kabul edilmiştir.
 • KVKK Beyanı:
  07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz Pandora X Yazılım Ara. Gel. Dan. Hiz. Ltd. Şti. (Biz / Satıcı) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işleyebilecektir. Şirketimiz olarak KVKK 10. maddesi uyarınca sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.
 • Kullanıcı Veri Koruma Taahhüdü:
  KVKK, uluslararası kişisel verilerin yönetimini veri güvenliği ve veri gizliliği konularında ön plana çıkarır. KVKK sadece yurtiçinde faaliyet gösteren şirketler için geçerli değildir, aynı zamanda uluslararası müşterilerinin herhangi bir kişisel verilerini işledikleri takdirde uluslararası faaliyet gösteren şirketleri de etkileyecektir.
  Biz, müşterilerimizin gizlilik ve bilgi haklarını korumak için Bilgi güvenliği ve Veri gizliliği ilkelerini belirlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na sonuna kadar bağlıyız..
 • Kişisel Veriler:
  Kişisel veriler, doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen bir bireye ilişkin bilgidir. Kişisel verilerin tanımlanması, bilginin kendisine atıfta bulunarak veya elimizdeki diğer bilgilerle birlikte olabilir veya büyük olasılıkla böyle bir mülkiyete girebilir. AB'de kişisel verilerin işlenmesi Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)'ne tabidir.
 • Gizlilik Bildirimi:
  Bu Gizlilik Bildiriminin amacı, gizlilik haklarınızı korumak için nasıl önlemler aldığımızı özetlemektir.
 • Müşteri Verileri:
  Kişisel veriler dahil olmak üzere müşterilerimiz adına belirli bilgileri alabilir, saklayabilir veya işleyebiliriz. EU-GDPR ve KVKK uyarınca bu tür bilgiler, söz konusu bilgilere ilişkin Veri Kontrolörleri olarak anılan müşteriler tarafından kontrol edilir ve sahip olunur.
  Bu Müşteri Verileri, müşterinin hizmetlerimizi veya ürünlerimizi kullanarak yönettiği ve izlediği cihazlardan veya diğer sistemlerden gelen bilgileri içerebilir. Ayrıca, bireyin Müşterinin ağındaki ve E-posta adresi, IP adresi, cihaz bilgileri, CPU kullanımı ve bir destek veya hizmet talebine yönelik diğer veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan faaliyetleri ile ilgili son kullanıcı verilerini içerebilir. KVKK kapsamında öncelikle Müşteri Verileri için bir veri işlemcisiyiz.
 • Toplanan veri:
  Şirketimizin adı, e-posta adresi ve iletişim bilgileri gibi bazı kişisel bilgileri içerebilecek düzenli iş operasyonlarımızı ve yönetimimizi yürütmek için bazı bilgiler toplarız. Bunu aşağıda özetliyoruz:
  • Web sitesi kullanıcılarından toplanan veriler;
  • Ürün ve hizmetlerimizin kullanımı ile toplanan veriler; ve
  • Diğer veriler.
 • Web sitesi kullanıcılarından toplanan veriler:
  Web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya bizimle çalışmaya başladığınızda, ad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, kuruluş adı ve coğrafi konum gibi belirli kişisel bilgileri sağlamanız istenebilir. Bu bilgiler tarafımızdan aşağıdaki şekillerde kullanılır:
  • Sizinle bağlantı kurmamıza veya isteğiniz üzerine iletişim kurmamıza yardımcı olun.

  • Bültenlerimize abone olmak için E-posta adresinizi bildirin.

  • Web seminerleri ve çevrimiçi tanıtımlar için kaydolun

  • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alın.

 • Genel olarak, bize verdiğiniz kişisel bilgiler, talep ettiğiniz bilgileri sağlamak, bir şikayeti çözmek veya bir sorguyu ele almak için gereklidir.

  "European Economic Area" da dahil olmak üzere bazı ülkelerde, bu bilgiler yürürlükteki Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca kişisel bilgiler olarak kabul edilebilir. Bu bilgileri sizi tanımlamak için kullanmıyoruz ve bu bilgileri aktif olarak işlemiyoruz. Koleksiyon, web sitesinin kullanılmasının bir yan ürünüdür.

 • Ürün ve Hizmetlerimizin kullanımı ile Toplanan Veriler:
  Kullanım Verileri: Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimize abone olduğu yerlerde, Kullanım Verileri olarak anılan son kullanıcıyı doğrudan tanımlamayan yazılım, hizmet veya ürünleri barındıran sistemler ve bu ürün ve hizmetlere erişen belirli teknik bilgileri toplarız. Ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimiz tarafından nasıl kullanıldığını belirlemek için bu bilgileri iş analizi için toplarız. Bu koleksiyonun kapsamı müşterilerimiz tarafından yapılandırılabilir, ancak bir gösterge olarak, kişisel verileri oluşturan teknik bilgi koleksiyonumuz şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
  • IP Adresi

  • Email Adresi

  • Şirket İsmi

  • Telefon Numarası

  • Cihaz Saati

  • Cihaz Modeli

  • RAM Bilgisi

  • Depolama Bilgisi

  • Bluetooth Bilgisi

  • Veri Kullanım Bilgisi

  • Şifre Güvenlik Seviyesi

  • Cihaz Notları

  • Diğer Kullanım İstatistikleri

 • Destek için veya Müşteriler tarafından talep edilen Hizmetleri sağlamak için gerekli olmadıkça, Müşterinin son kullanıcıları hakkında kullanım ayrıntılarını toplamıyoruz (bu durumda bu tür verilerin veri işlemcisiyiz). Bilgiler yalnızca talep ettiği hizmeti sağlamak için işlenir.
 • Diğer Veriler:

  Çerezler

  Web sitemiz, kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin biçimindeki dosyalar olan "çerezler" kullanır. Çerez, web sitesi etkinliği ve internet kullanımı hakkındaki raporları değerlendirmek ve derlemek amacıyla web sitesini kullanımınız (IP adresiniz dahil) hakkında bilgi sağlar. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

 • Kişisel Verilerin Kullanımı:

  Aşağıda, bizim tarafımızdan toplanan kişisel bilgileri kullanmanın temel amacına bir genel bakış yer almaktadır.

  Web sitesi kullanıcılarından toplanan veriler:

  Uluslararası müşteriler için, kişisel bilgilerinizi işleme (yani kullanım) aşağıdaki yasal dayanaklarla gerekçelendirilir:

  • İşlemin sizinle bir sözleşme yapmak veya isteğiniz üzerine bir sözleşmeye hazırlığı için gerekli adımları atması gerekir; Bu, işlememizin birincil temelidir.

  • İşleme, kendi çıkarlarımıza ve temel haklarınıza bağlı olarak meşru menfaatlerimize ve özellikle ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve geliştirmek için uygulanabilir verileri kullanma konusundaki meşru menfaatimize; veya

  • kişisel verilerinizin belirli bir amaç için işlenmesine açıkça izin verdiniz.

 • Topladığımız kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için kullanılır:
  • Sizinle ve diğer müşterilimizle çalışmak ve geliştirmek;

  • Etkinlikler, promosyonlar, web siteleri, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında size bilgi vermek;

  • Talep ettiğiniz belgeleri veya iletişimi sağlamak;

  • Problemleri veya şikayetlerinizi çözmek için kullanıcılarla iletişim kurmak;

  • Talep ettiğiniz hizmetleri size sağlamak;

  • Size bu tür pazarlama iletişimlerini almak için abone olduğunuz veya yasal olan pazarlama iletişimleri göndermek için kullanılır.

 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz kullanılarak toplanan veriler:
  Uluslararası müşteriler için, kişisel bilgilerinizi işleme (kullanım) aşağıdaki yasal dayanaklarla gerekçelendirilir:
  • İşlemin sizinle bir sözleşme yapmak veya isteğiniz üzerine bir sözleşmeye girmek için gerekli adımları atması gerekir. Bu, işlememizin birincil temelidir.

 • Kişisel Verilerin Hizmet Sağlayıcılara Açıklanması:

  Size sunduğumuz hizmetleri desteklemek için üçüncü taraflarla bağlantı kurarız. Bu üçüncü taraflar, size bilgi, ürün veya hizmet sunmamıza, işimizi yürütmemize ve yönetmemize veya ürünlerimizi / hizmetlerimizi veya web sitelerimizi yönetmemize ve geliştirmemize yardımcı olur.

  Kişisel verilerinizi, tarafımıza gerçekleştirdikleri hizmetleri uygun sözleşme kısıtlamaları ve güvenlik önlemlerine tabi olarak veya zararı önlemenin makul bir şekilde gerekli olduğuna inandığımız için, bu üçüncü taraflarla paylaşırız veya açıklamanın şüpheli veya fiili yasadışı faaliyetlerin daha fazla soruşturulacağına inanmaktayız.

 • Üçüncü taraflar şunları inceleyebilir:
  • E-posta ve belge yönetimi gibi dahili ofis operasyonlarımızı desteklemek için bulut uygulaması ve verimlilik sağlayıcıları.

  • Yönetim ve Destek: Müşteri desteğini etkinleştirmek ve satış yönetimine yardımcı olmak.

  • Pazarlama ve Haber Bülteni: Müşterilerimizle e-posta iletişimimizi haber bülteni gibi pazarlama amacıyla yönetmek.


  Size sunduğumuz hizmetleri sunmak veya işimizi yönetmek için gerekli olduğu sürece, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmaz, satmaz, kiralamaz veya ticaretini yapmayız.

 • Güvenlik:

  Hizmetlerimizin doğası, verilerin güvenliği konusunda Müşterilerimizle bir sorumluluk paylaşmamızdır.

  Kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, uygunsuz kullanım veya ifşa, yetkisiz modifikasyon veya yasadışı imha veya kazara kaybolmaya karşı korumayı hedefliyoruz ve bunun ticari olarak belirlenen mallara uygun olmasını sağlamak için makul teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri aldık.

  Bununla birlikte, Müşterilerimizin hizmetlerimizin kullanımında etkin güvenliği sağlama konusundaki sorumluluklarının farkında olmaları önemlidir.

 • Kişisel Verilerin Saklanması:
  Kişisel verilerinizi, toplanma amaçlarına ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklarız. Saklama yaklaşımımızın bir özeti aşağıda özetlenmiştir:
  • Web sitesi kullanıcılarından toplanan veriler: Bu bilgileri Müşteri ile olan ilişkimiz boyunca saklarız. Bir kez başladıktan ve uygun olduğunda iletişimimizi kabul ettikten sonra, iletişimi durdurmamızı isteme hakkına sahipsiniz.

  • Ürün ve hizmetlerimiz kullanılarak toplanan veriler: Ürünleri ve hizmetleri Müşterilere ulaştırmak için toplanan veriler (örneğin, belirli cihazlarla ilgili veriler), aktif lisansın sona erdirilmesinden sonra on iki aydan daha az bir süre boyunca tarafımızdan tutulur. Buradaki etkin lisans, süresi dolmamış deneme sürümü ve ücretli lisansları içerir. Ticari düzenlememize (fatura bilgileri) ilişkin veriler, yasal kayıt tutma yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olduğu sürece tutulacaktır.

  • Diğer Veriler: Amacına ulaşmak için diğer verileri gerektiği kadar saklarız. Varsayılan bir saklama süremiz tanımlanmıştır ve bu süre dolduktan sonra verileri kaldırmak için makul önlemler olduğunu düşündüğümüz önlemleri alırız.

  Bazı durumlarda, örneğin yasal, vergi ve muhasebe gerekliliklerine göre yapmamız gerektiğinde veya yasal bir süreç, yasal otorite veya başka bir şekilde yapılması gerektiğinde kişisel verileri başka zaman dilimleri için de saklayabiliriz. Talepte bulunma yetkisine sahip devlet kurumları istedinildiğinde ibraz edilir.

  Özel durumlarda, kişisel verilerinizi bir sınırlama tüzüğüne karşılık gelen daha uzun süreler boyunca saklayabiliriz, böylece herhangi bir şikayet veya zorluk durumunda bizimle olan ilişkilerinizi tam olarak kaydedebiliriz.

 • Haklarınız:
  Avrupa Birliği'ndeki Müşteriler için, GDPR kapsamındaki haklarınız aşağıda özetlenmiştir. Avrupa Birliği dışındaki Müşteriler için, KVKK kapsamındaki haklarınız da özete dahildir. Bu verilerin işlenme nedenine bağlı olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki hakların bir kısmına veya tümüne sahip olabilirsiniz:
  • Bilgi edinme hakkı: Kişisel verilerinizin nasıl ve hangi temelde işlendiğiyle ilgili bilgilerle birlikte kişisel verilerinizin bir kopyasını edinme hakkına sahipsiniz.

  • Erişim hakkı: Kişisel verilerinize ve sağlanan ek bilgilere erişim hakkına sahipsiniz.

  • Right of Rectification: Yanlış kişisel verileri düzeltme hakkına sahipsiniz (eksik kişisel verilerin tamamlanması hakkı dahil).

  • Silme Hakkı: Kişisel verilerinizi silme hakkına sahipsiniz (sınırlı durumlarda, örneğin toplanma veya işlenme amaçları ile ilgili artık gerekli olmadığı gibi).

  • İşlemeyi kısıtlama hakkı: , işlemeye itiraz ettiğiniz yerde işlemeyi durdurmamızı ve işlemek için hâlâ meşru bir menfaatimizin olup olmadığını göz önünde bulundurmamız gerektiğinde talep etme hakkına sahipsiniz.

  • Veri taşınabilirliği hakkı: İşleminizi onayınıza veya performansınıza göre gerekçelendirdiğimizde, verilerinizi makine tarafından okunabilir biçimde üçüncü bir tarafa (veya size) taşıma hakkına sahipsiniz. sizinle sözleşme;

  • Profil oluşturma dahil otomatik karar verme ile ilgili hak: Kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası kuruluşa aktarıldığı uygun önlemleri alma veya bir kopyasını görme hakkına sahipsiniz.

  • İtiraz Hakkı: Belirli durumunuzla ilgili gerekçelerle, kişisel verilerinizin meşru bir menfaat temelinde gerekçelendirdiğimiz herhangi bir şekilde işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. profilleme (rızanızın aksine) veya sizinle bir sözleşme yapmak. Ayrıca, pazarlama amacıyla profil oluşturma da dahil olmak üzere, kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla herhangi bir şekilde işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır.

 • İletişim detayları:

  Verilerinizi nasıl işlediğimizle ilgili sorularınız olabileceğini veya gelecekte tuttuğumuz verileri veya sizinle nasıl iletişim kuracağımızı değiştirmek isteyebileceğinizi biliyoruz.

  İşleme için onay verdiyseniz, onayınızı geri çekebilirsiniz. Bu durumda bize info@pandorax.co.uk adresine yazabilirsiniz.

  Kişisel bilgilerinizin silinmesini istediğiniz zaman isteyebilirsiniz; isteğinizi yürürlükteki yasalara uygun olarak ele alacağız. Lütfen info@pandorax.co.uk adresinden bize ulaşın.
  Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili sorularınız varsa veya hakkınızı kullanmak istiyorsanız lütfen info@pandorax.co.uk adresinden bize yazın.

  Avrupa Müşterisiyseniz ve bir sorguya verdiğiniz yanıttan memnun değilseniz veya başka bir şikayetiniz olduğunda, Bilgi Komiseri Ofisi ile info@pandorax.co.uk adresinden iletişime geçilebilirsiniz.

 • Daha Fazla Bilgi:
  Bu Gizlilik Politikası tarafımızdan sunulan tüm ürünler / hizmetler için geçerlidir. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın her birinin kendi gizlilik politikaları vardır, Herhangi bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı web sitesini ziyaretinizin yalnızca sizin takdirinize ve riskinize bağlı olacağını kabul edersiniz. Herhangi bir üçüncü taraf web sitesindeki herhangi bir içerik hakkında bilgi sahibi olduğumuzu veya sahip olduğumuzu iddia etmiyoruz veya herhangi bir üçüncü taraf web sitesini desteklemiyoruz.
 • Bu Politikadaki Güncellemeler:
  Bu Gizlilik Politikası zaman zaman (gerekirse) yeni güvenlik önlemleri getirmek veya geçerli yasalara uymak üzere güncellenebilir ve bu sayfayı uygun şekilde güncelleyerek güncellenecektir. Değiştirilmiş Gizlilik Politikasını kabul ettiğinizden ve bunlara uyduğunuzdan emin olmak için bu sayfayı periyodik olarak kontrol etmelisiniz. Bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu Gizlilik Politikasını ve bunlarda yapılacak değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

  Herhangi bir zamanda Gizlilik Politikası hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen info@pandorax.co.uk adresinden bize e-posta göndermekten çekinmeyin.

Task Engine

Bir Pandora X Yazılım ürünü olan Task Engine ile ekibinizin aynı ortamda bulunmasına gerek kalmadan, farklı ortamlarda aynı ortamdaymış gibi uzaktan çalışma ortamı kurabilirsiniz.Tüm ekibi kontrol edebilir, görev planlaması yapabilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi, Ulutek Teknoloji Geliştirme Merkezi, Ofis No: 105
Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE

Mobil uygulamalar
ios App Android App
Yardıma İhtiyacınız mı Var?